Inicio de Curso

Inicio de Curso
30 | 08 | 2023

 

CALENDARIO DE INICIO DEL CURSO 2023–2024

2023–2024 IKASTURTE-HASIERAKO EGUTEGIA

 

 

 ACCESO DOCUMENTO

ATENCIÓN

Este calendario se va actualizando conforme se van conociendo los datos, por lo que es mejor consultarlo online, sin descargarlo.

 

Al alumnado que no acuda a las reuniones se le asignará un grupo y/u horario que no se podrá modificar a posteriori.

 

Con carácter general, el alumnado será asignado a cada uno de los profesores que imparten la especialidad o asignaturas.

El profesor adjudicará horario en función del siguiente orden de prioridad:

1º Alumnado preferente: menores de edad que cursen estudios generales fuera de la comarca de Pamplona, de menor a mayor, así como los menores de edad que cursen doble especialidad.

2º Resto de alumnos por edad, de menor a mayor.

 

ADI EGON

Egutegi hau datak finkatu ahala eguneratzen da eta, hortaz, deskargaru ordez, online kontsultatzea gomendatzen da.

 

Bileretara joaten ez den ikasleari ondoren aldatu ezin izanen den talde edota ordutegi bat jarriko zaio.

 

Modu orokorrean Ikasleak espezialitate edo ikasgaieko irakasleen

artean banatuko dira. Irakaslegoak ondorengo irizpideak jarraituko ditu

ordutegiak banatzeko garaian:

1.   Lehentasunezko ikasleak: ikasketa orokorrak Iruñerritik kanpo egiten

dituzten edota bi espezialitatetan matrikulatuta dauden adin txikiko ikasleak,

gazteenetik hasita.

2.   Gainerako ikasleak gazteenetik hasita.